IKEA佛跳牆好唔好食

IKEA佛跳牆好唔好食?食評:抵食料夠汁濃打邊爐必備(2022)

IKEA佛跳牆好唔好食?宜家佛跳牆有無聽過?係呀,佢係有出佛跳牆㗎!小編最近有同事買咗個試,大讚抵食好食。只係睇佢拍條片,都見鮑汁夠濃,板栗夠甜,瑤柱入味,見到都